Medlemsforeninger

Udover landsdelsholdene, består HHG af 2 medlemsforeninger; KLG og Gjellerup Sdr.

Forside