Styrkecenter

Alle seniorgymnaster (16+) tilbydes adgang til Sportscenter Hernings styrketræningsfaciliteter når man går på hold under HHG og/eller vores medlemsforeninger.

Styrkecenteret er drevet af centerets foreninger og har en selvstændig bestyrelse, bestående af repræsentanter fra foreningerne. Indkøb og vedligehold foretages af styrkecenterets bestyrelse.

Selve styrkecenteret er 242 m2 stort, og indrettet med moderne udstyr og maskiner.

Lokalet kan frit benyttes af alle med en chip – også selvom andre træner der.

Ud over centerets styrkecenter har vi i vores egen hal også udstyr til styrketræning i den daglige træning.

Forside