Om landsdelshold

Landsdelsholdene er et ekstra tilbud for gymnaster der allerede går i en lokalforening, men gerne vil dyrke gymnastik flere gange om ugen, samt møde nye mennesker med samme interesse som en selv.

DGI Midtjylland Hammerum har i alt 7 landsdelshold; 3 for børn, og 4 for unge/voksne. Holdene træner én gang i ugen, ud over den/de træninger der måtte være på lokalforeningsholdet.

5 af holdene i DGI Midtjylland Hammerum drives i et samarbejde mellem DGI Midtjylland og Hammerum Herred Gymnastik. Det er Juniorholdet, SpringElite, Ynglingeholdet, MiniRep og Repholdet. Alle hold træner i Sportscenter Herning, bortset fra MiniRep der træner i DGI Huset i Herning.

MiniJuniorholdet kører som et samarbejde mellem DGI Midtjylland og KLG gymnastik, og Afterholdet køres som et samarbejde mellem DGI Midtjylland og Snejbjerg SG&I.

Landsdelsholds-udvalget (LU) fungerer som et udvalg under DGI Midtjylland, der ansætter instruktører, mm.

 

Økonomi

DGI Midtjylland har sat nogle rammer for hvor meget det maksimalt må koste at gå på Landsdelsholdene i DGI Midtjylland.

 

Grundkontingent (obligatorisk)

 • Instruktøromkostninger (skattefri godtgørelse, kørsel, kursus, profilbeklædning, stævnedeltagelse)
 • Udgifter til vejledning og evt. udtagelse
 • Bidrag til lokaleleje for faste træninger, herunder lokalitetens anskaffelser og vedligehold af redskaber og materiel
 • Bidrag til administration

Ydelseskontingent (obligatorisk)

 • Dragter/holdtøj mm. til brug ved opvisninger
 • Ekstra træninger/overnatninger/arrangementer
 • Bustransporter
 • Håndredskaber/rekvisitter
 • mindre stævner

Ydelseskontingentets størrelse kan variere, men bliver max. som angivet i diagrammet.

Stævner

 • Deltagergebyr Landsdelsholdstævne (se diagrammet)
 • Deltagelse i rejser og evt. øvrige stævner ligger ud over rammen.

Deltagelse i stævner er forventet, men ikke obligatorisk – hør mere hos instruktør og udvalg.

Opkrævning af kontingent:

 1. Kontingent 1. rate (grundkontingent) primo oktober.
  (Indbetales via tilsendt betalings-link, sammen med præcis betalings frist)
 2. Kontingent 2. rate (ydelseskontingent) ultimo januar
  (Indbetales via tilsendt betalings-link, sammen med præcis betalings frist)
 3. Deltagergebyr til junior-, asp.-, rep.stævne og afterrepstævnet betales på nogle hold individuelt via særskilt tilsendt link senest 1. februar. På nogle hold opkræves beløbet sammen med 2. rate.

Vigtigt:Er en gymnast tilmeldt et landsdelshold og dermed har betalt 1. rate gælder nedenstående som hovedregel:

 • Ønsker en gymnast i løbet af sæsonen at stoppe på et landsdelshold evt. grundet en skade eller anden omstændighed, påhviler det stadig den enkelte gymnast at betale 2. rate som indbefatter ydelseskontingentet.

Er gymnasten tilmeldt et landsdels-stævne på det tidspunkt, hvor sæsonen ønskes afbrudt, hæfter den pågældende for denne udgift.

 

Krav

Foruden alders-rammerne der er sat op for holdene, er der nogle krav man skal opfylde for at deltage på landsdelsholdene.

Landsdelsholdene er et supplement til at gå til gymnastik i en lokalforening. Det er hold man kan gå på hvis man ønsker at dygtiggøre sig yderligere. Derfor skal man gå på et lokalhold for at gå på et landsdelshold. Dette er både for at man skal dygtiggøre sig, men også fordi at Landsdelsholdene ikke skal udkonkurrere lokalholdene, men blot være et supplement her til.

Det forventes, specielt af de ældre hold, at der hjælpes til, til DGI Midtjyllands forårsstævne i Herning kongrescenter.

Ligeledes forventes det at man som gymnast på et hold deltager i alle de planlagte stævner og opvisninger.

Forside