Generalforsamling

HHG Formandens beretning for 2013

Hammerum Herred Gymnastik – regnskab 2013

Ordinær generalforsamling, Hammerum Herred Gymnastik (HHG)

Hermed indbydelse til den årlige generalforsamling i HHG, d. —
Kom og giv opbakning til arbejdet omkring gymnastikken i Holing – herunder DGI Midtjylland Hammerums landsdelshold, de associerede foreninger Gjellerup Sdr. S.G.& I. og Kollund-Lind Gymnastik, og den generelle brug af faciliteterne.

Til medlemmer af Hammerum Herred Gymnastik
Til gymnastikinteresserede med tilknytning, aktiv som passiv, til Hammerum Herred Gymnastik – herunder også forældre.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hammerum Herred Gymnastik (HHG).
Denne vil finde sted i Sportscenter Herning, mødelokale 2, d. —

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning ved formanden
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, v. Kurt Søndergaard
  4. Behandling af indkommende forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Evt.

”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – i skriftlig form.” jf. Vedtægterne.
Sendes pr. mail til Jesper Hvid
Mail: [email protected]

Med venlig hilsen
Hammerum Herred Gymnastik
/ Bestyrelsen

Forside