Generalforsamling 2023

Hermed indbydes til den årlige ordinære generalforsamling i HHG, tirsdag d. 14/3-2023 kl. 19.00 i Sportscenter Herning, møderum 1.

Kom og giv opbakning til arbejdet omkring gymnastikken i Holing – herunder DGI Midtjylland Hammerums landsdelshold, de associerede foreninger og den derudover generelle brug af
faciliteterne.

Til medlemmer af Hammerum Herred Gymnastik – gymnastikinteresserede med
tilknytning, aktiv som passiv, til Hammerum Herred Gymnastik.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning ved formanden
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse ved kassereren
4. Behandling af indkommende forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Evt.

”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen – i skriftlig form.” jf. Vedtægterne.

Sendes pr. mail til Jesper Hvid
Mail: hammerumherredgymnastik@gmail.com

Med venlig hilsen
Hammerum Herred Gymnastik
/ Bestyrelsen

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.