Book et landsdelshold

Det er muligt at få et landsdelshold ud og opvise til jeres lokale opvisninger.

Prisen pr. hold er 1.000,-kr.

Da der er mange opvisninger i foråret er det ikke sikkert at alle landsdelshold er mulige at få ud. Der vil blive lavet en nogenlunde ligelig fordeling, så alle hold får mulighed for at komme ud og opvise.

Klik ind på det hold du ønsker, for at finde kontaktoplysninger på instruktørerne.

Hvis der er generelle spørgsmål, kan Landsdelsholdsudvalget kontaktes.

Forside