Generalforsamling 2021

Hermed indbydelse til den årlige ordinære generalforsamling i HHG, tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 19.00  i Sportscenter Herning, Møderum 1.

Kom og giv opbakning til arbejdet omkring gymnastikken i Holing – herunder DGI Midtjylland Hammerums landsdelshold, de associerede foreninger Gjellerup Sdr. S.G.& I. og Kollund-Lind Gymnastik, og den generelle brug af faciliteterne.

Til medlemmer af Hammerum Herred Gymnastik – gymnastikinteresserede med tilknytning, aktiv som passiv, til Hammerum Herred Gymnastik.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning ved formanden
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkommende forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Forslag til ændring af vedtægter – se nedenfor

”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – i skriftlig form.” jf. Vedtægterne.
Sendes pr. mail til Jesper Hvid
Mail: [email protected]

Forslag til vedtægtsændring:
I forbindelse med corona-nedlukningen har det ikke været muligt at overholde fristen for afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil fremsætte et forslag til ændring af vedtægterne, der i fremtiden vil gøre det muligt at afholde en generalforsamling online, såfremt vi står i en lignende situation.

OBS! Af hensyn til forsamlingsloftet bedes alle der vil deltage sende en mail til [email protected].

Med venlig hilsen
Hammerum Herred Gymnastik
/ Bestyrelsen

Forside