Generalforsamling 2020

Hermed indbydelse til den årlige generalforsamling i HHG,
tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.00

Kom og giv opbakning til arbejdet omkring gymnastikken i Holing – herunder DGI Midtjylland Hammerums landsdelshold, de associerede foreninger Gjellerup Sdr. S.G.& I. og Kollund-Lind Gymnastik, og den generelle brug af faciliteterne.

Til medlemmer af Hammerum Herred Gymnastik

Til gymnastikinteresserede med tilknytning, aktiv som passiv, til Hammerum Herred Gymnastik.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Hammerum Herred Gymnastik (HHG).

Denne vil finde sted i Sportscenter Herning, Møderum 1,   tirsdag d. 25-02-2020, kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning ved formanden
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkommende forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant

”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – i skriftlig form.” jf. Vedtægterne.

Sendes pr. mail til Jesper Hvid
Mail: hammerumherredgymnastik@gmail.com

Med venlig hilsen
Hammerum Herred Gymnastik
/ Bestyrelsen

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.