Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til extraordinær generalforsamling i Hammerum Herred Gymnastik

Som annonceret til til den ordinære generalforsamling, indkalder HHG’s bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 19.00 i mødelokalerne over caféen i Sportscenter Herning.

Bestyrelsen ønsker ved vedtægtsændringer at regnskabsåret skal følge gymnastik-sæsonen, så det i fremtiden bliver lettere at vurdere økonomi og rammer fra år til år.

Dagsordenen er som følger:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent og stemmetæller
  3. Behandling af vedtægtsændringerne
  4. Indkomne forslag
  5. Eventuelt

”Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen – i skriftlig form.” Jf. Vedtægterne

Sendes pr. Mail til Jesper Hvid

Mail: [email protected]

Med venlig hilsen

Hammerum Herred Gymnastik

/ Bestyrelsen

Forside